« Les Identités du Baobab vzw werd in 2008 opgericht Frédérique Baudot, Florence Degavre, Marthe Djilo Kamga, Bénédicte Fonteneau et Florence Monewondo Nze. De vereniging stelt zich tot doel : 

 • zich via de verwezenlijking en verspreiding van kunstwerken in te zetten voor en werk te maken van de culturele, sociale en seksuele identiteiten waardoor individuen gekenmerkt worden, de invoeging en zichtbaarheid ervan in de samenlevingen waarin zij leven.
 • bijzondere aandacht te schenken aan de situatie van de vrouw, aan de vormen van gekruiste discriminatie waarvan zij het slachtoffer is en aan de strategieën die vrouwen toepassen.
 • alle initiatieven te steunen die bijdragen tot dialoog en interculturele rassenvermenging.
 • alle cinematografische en audiovisuele projecten (op alle bestaande en toekomstige dragers) zowel in België als in het buitenland te promoten, te produceren, te verwezenlijken, uit te geven, te publiceren en te verspreiden in de vorm van fictie, animatie en documentaires.

De vereniging streeft de verwezenlijking van haar doel met alle middelen na en onder andere via : 

 • Opleidingen
 • De organisatie van culturele evenementen
 • De organisatie van conferenties en seminaries
 • De deelname aan evenementen
 • De uitgave en publicatie van teksten en vertalingen van teksten
 • De verwezenlijking van culturele werken  
 • De zoektocht naar financieringen om voornoemde acties te verwezenlijken

De vereniging verwezenlijkt dat doel op alle manieren in nauwe samenwerking met haar leden. De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk verbonden zijn met het doel van de vereniging of die de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken.