• Massimadi Festival te Brussel
  van 3 tot 5 Mei 2018

 • 1

Massimadi : Festival des films LGBT d'Afrique et de ses diasporas

 

De LGBT+ Black Atlantic, dat is het thema dat we hebben gekozen voor de zesde editie van uw Massimadi Festival. Het concept is van de hand van de Britse socioloog Paul Gilroy, en behelst de verbanden en de trajecten die zwarte bevolkingsgroepen vaak onder dwang, maar soms ook uit vrije keuze, hebben afgelegd doorheen de geschiedenis, en waardoor zij zich nu aan verschillende zijden van de Atlantische Oceaan bevinden. Wat verbindt ons ? Op welke manieren blijven zwarte culturen ook heden ten dage nog altijd reizen tussen deze verschillende territoria rondom de oceaan ? Welke gemeenschappelijke belevingen hebben zwarte LGBT mensen in de diaspora’s, en wat hebben zij nog gemeen met het Afrikaanse continent ? Op welke manier kunnen de diaspora’s deel uitmaken van het antwoord op actuele vragen die worden gesteld over Afrika ?


Wij stellen ons dit soort vragen sinds de creatie van het festival, en het is zoals steeds via allerhande artistieke uitingsvormen dat we op deze vragen een antwoord proberen te formuleren, individueel of samen met elkaar. De films nemen ons mee op reis van de Verenigde Staten tot Engeland, via Brazilië, Trinidad en Tobago, en van Senegal tot aan Zuid-Afrika via Nigeria. De artiest Ahmed Umar (Noorwegen / Soedan) stelt u zijn magnifieke performance «If you no longer have a family, make your own in clay.» voor, en het Massimadi team heeft verschillende installaties in petto die u de Black Atlantic zullen laten doorzwerven. En er is ook de Belgische avant-première van de eerste documentaire van Marthe Djilo Kamga, mede-oprichtster van het festival.

Uw oren en de rest van uw lichaam worden eveneens in de watten gelegd met concerten en DJ sets : keuze te over voor alle generaties, alle genders, alle oriëntaties, alle stijlen !

Geniet van het festival !


« Les Identités du Baobab vzw werd in 2008 opgericht Frédérique Baudot, Florence Degavre, Marthe Djilo Kamga, Bénédicte Fonteneau et Florence Monewondo Nze. De vereniging stelt zich tot doel : 

 • zich via de verwezenlijking en verspreiding van kunstwerken in te zetten voor en werk te maken van de culturele, sociale en seksuele identiteiten waardoor individuen gekenmerkt worden, de invoeging en zichtbaarheid ervan in de samenlevingen waarin zij leven.
 • bijzondere aandacht te schenken aan de situatie van de vrouw, aan de vormen van gekruiste discriminatie waarvan zij het slachtoffer is en aan de strategieën die vrouwen toepassen.
 • alle initiatieven te steunen die bijdragen tot dialoog en interculturele rassenvermenging.
 • alle cinematografische en audiovisuele projecten (op alle bestaande en toekomstige dragers) zowel in België als in het buitenland te promoten, te produceren, te verwezenlijken, uit te geven, te publiceren en te verspreiden in de vorm van fictie, animatie en documentaires.

De vereniging streeft de verwezenlijking van haar doel met alle middelen na en onder andere via : 

 • Opleidingen
 • De organisatie van culturele evenementen
 • De organisatie van conferenties en seminaries
 • De deelname aan evenementen
 • De uitgave en publicatie van teksten en vertalingen van teksten
 • De verwezenlijking van culturele werken  
 • De zoektocht naar financieringen om voornoemde acties te verwezenlijken

De vereniging verwezenlijkt dat doel op alle manieren in nauwe samenwerking met haar leden. De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk verbonden zijn met het doel van de vereniging of die de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken.

Naast het Festival

Sorry, geen evenementen.

Première belge - 5/05/2018